Velkommen til Linucare. Disse brugerbetingelser gælder for brugen af de tjenester som Linucare, CVR-nummer 44214946, (”Linucare” eller ”vi”) tilbyder dig via vores app ”Linucare” (”Appen”).

Venligst gennemgå brugerbetingelserne nøje inden du begynder at bruge Appen. Du skal godkende brugerbetingelserne for, at få lov til at bruge Appen.

1. Alment

Appen er en applikationsbaseret tjeneste, hvor du kan opnå hjælp i akutte situationer.  Når Appen anvendes, vil nære kontakter eller personer i nærheden blive notificeret angående dit anliggende. 

 

2. Din konto og brug af Appen

For at bruge Appen skal du oprette en brugerkonto. Når du registrerer din konto vil du blive bedt om at oplyse bestemte personlige oplysninger. Du skal derefter bekræfte at oplysningerne er korrekte og opdaterede. Dette har du ansvar for, så længe at du er indehaver af en brugerkonto. Info om vores behandling af persondata finder du under “privatlivspolitik” 

Din brugerkonto er personlig og du har ansvaret for at ingen andre bruger den. Du har ansvar for al brug af Appen som går via din brugerkonto.

3. Vores levering af Appen

Linucare udvikler stadig Appen og kan komme til at, helt eller delvist, opdatere, ændre, eller midlertidligt eller permanent lukke Appen eller dele af denne (så som, men ikke begænset til, funktioner og tilgængelige tjenester). Det kan blive nødvendigt at udføre arbejde som påvirker Appen. Appen kan af og til, helt eller delvis, være utilgængelig eller ikke fungere tilfredsstillende pga. planlagt eller uplanlagt vedligehold, funktionsfejl eller andre omstændigheder.

Linucare har rettighed til at lukke din konto og afmelde dig fra Appen med øjeblikklig virkning, hvis du misbruger Appen, forårsager skade eller gene af Appen eller os, eller hvis du på anden måde bryder mod disse brugerbetingelser. Hvis din konto er blevet lukket i følge dette punkt, har du ikke ret til at registrere dig på ny eller oprette en ny konto, uden særlig tilladelse fra Linucare.

4. Betalinger

Gratis funktioner:  Ved ikræfttrædelsen af denne version af appen, tilbydes Appen (samt alle tilgængelige funktioner) dig uden omkostninger.

Betalingsfunktioner: Linucare kan vælge at introducere ændringer for visse eller alle funktioner i Appen eller for selve Appen. I et sådan tilfælde vil du få klar besked om en sådan ændring og gældende gebyrer. Appen vil altid være gratis, men visse funktioner kan kræve betaling. Alle priser, gebyrer og betalingsskemaer vil blive leveret i Appen til din reference. Du vil skulle foretage betalinger som beskrevet i Appen (i et sådan tilfælde bedes du huske at opgive alle de nødvendige oplysninger for at kunne gennemføre betalingen). For din egen sikkerheds skyld og for effektiviteten af transaktionen, vil betalinger eventuelt blive administreret af tredjepart eksempelvis en professionel betalingsoperatør (alle nødvendige oplysninger vil blive leveret til dig).

5. Dit ansvar

Du har ansvaret for at din konto bruges ifølge disse brugerbetingelser, andre betingelser som fremgår af Appen samt til enhver tid gældende ret.

Hvis du bryder mod disse brugerbetingelser eller gældende ret eller hvis du bruger Appen på en ulovlig eller ikke tilladt måde, er du skyldig at erstatte og holde Linucare skadesløs fra al skade som forårsages herom.

 Vigtigt!

Ved anvendelse af Appen, er du ansvarlig for tilgængelighed til internet, bluetooth, lokalitetstjenester samt at telefonen ikke har aktiveret energibesparende funktion. Du bør desuden holde appen opdateret.

6. Vores ansvar

Vi bestræber os på at tilbyde Appen kontinuerligt og med stabilitet. Appen og webstedet tilbydes dog i eksisterende stand og uden forpligtelser eller garantier af nogen art. Linucare påtager sig ikke ansvaret for eventuelle skader som kan opstå, fordi du ikke kan få adgang til Appen eller Appens funktionalitet. Vi forbeholder os retten til at opdatere, revidere, eller midlertidligt eller permanent ophøre med at tilbyde Appen. Vi påtager os ikke ansvaret for indhold på websteder som linkes til eller fra Appen eller webstedet.

Hvis du har problemer eller er utilfreds med Appen eller webstedet, kan du ophøre med at bruge dem og/eller kontakte os, kontakt@Linucare.dk.

7. Opsigelse af brugerbetingelser/lukning af konto 

Disse brugerbetingelser er gældende i den tid du har en brugerkonto. Hvis du ønsker at ikke være bundet af brugerbetingelserne skal du lukke din konto i følge instruktionerne i kontoen.

Lukker du kontoen vil vi skyndsomt slette al tilgængelig information om dig, med undtagelse for den information som vi, i følge loven, er forpligtet til at gemme.

8. Immaterielle rettigheder

Ejendomsret, ophavsret og alle øvrige rettigheder til Appen, Linucares varemærke, firma og webstedet samt samtlige dokumenter som bruges og/eller tilbydes af Linucare på webstedet og i Tjeneste, tillhører Linucare (eller i nogle tilfælde vores licensgiver) med eneret. Al kopiering, ændring, overdragelse og/eller anden brug af Linucares materiale som ikke udtrykkeligt er tilladt i følge brugerbetingelserne eller lejlighedsvise instruktioner, er forbudt. Du bekræfter og accepterer at du er bekendt med at uautoriseret brug af vores immaterielle rettigheder, i tillæg til brud mod brugerbetingelserne, kan være kriminelt.

Ejendomsret og ophavsret af evt. Billede- og videomateriale som er stillet til rådighed af dig, tillhører dig. Linucare har dog ret til at bruge billede- og videomateriale for at kunne tilbyde dig Appen. Det betyder, bland andet, at Linucare har ret til at gemme og kopiere, samt vidersende billede- og videomaterialet til anden fagperson, f.eks i forbindelse med en henvisning. Vi bruger ikke billede- eller videomateriale til andet formål end at tilbyde Appen.

9. Behandling af dine personlige oplysninger

Din integritet og personlige information er vigtig for os. Al personlig information som du udleverer til os behandles i følge vores sikkerhedsspolicy. Policyn forklarer hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan og hvorfor vi indsamler, gemmer, bruger og deler informationen. Policyn oplyser endvidere om dine rettigheder ifht. personlig information og hvordan du kontakter os, hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende brugen af dine personlige oplysninger. Her kan du læse om vores privatlivspolitik.

10. Ændringer af betingelser

Linucare kan ændre brugerbetingelserne.  Ved en evt. ændring vil vi publicere de nye brugerbetingelser på webstedet og i Appen samt informere om dette via den e-mailadresse som du har oplyst i Appen.

Hvis du ikke accepterer en eller flere ændringer af brugerbetingelserne skal du ophøre med at bruge Appen ved at afmelde din konto, eller kontakte os med en anmodning om at lukke kontoen.

11. Tvist

Disse Betingelser er underlagt dansk lovgivning. Domstolene i Danmark, eller det land, hvor du er bosiddende, har enekompetence til at afgøre ethvert krav eller enhver tvist, der opstår i henhold til Betingelserne. Hvis du bor i EU, tilbyder Europa-Kommissionen en online platform til bilæggelse af tvister, som du kan tilgå her: https://ec.europa.eu/consumer/odr. Som forbruger i Danmark kan du desuden benytte den alternative tvistbilæggelsesmekanisme, som tilbydes af Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark, https://www.forbrug.dk/klagemuligheder/klager-over-koeb-i-danmark/saadan-starter-du-en-klagesag/

 

12. Kontakt os

Hvis du vil komme i kontakt med os, kan du sende en mail til os, kontakt@Linucare.dk.

Persondatapolitik

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Linucare.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.linucare.dk er Linucare, Østre Havnepark 3. 4,5, 9000 Aalborg, cvr nr. 44214946

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via kontakt@linucare.dk.

Oplysninger vi indsamler

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Linucare indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

 • Besøger vores hjemmeside, læs mere om dette i vores [cookiepolitik]
 • Gennemfører et køb af vores produkter
 • Benytter vores service
 • Opretter en konto
 • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Anmelder vores hjemmeside
 • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Lokation

Linucare sender alarmer til de nærmeste hjælpere. For at kunne udregne hvilke hjælpere der er nærmest, har vi brug for lokationsdata. Lokationen er baseret på f.eks. satellit, wifi samt mobilnetværk.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine personoplysninger vil blive behandlet til følgende formål:

 • Administration af hjælpeordningen og appen: Til brug for administration af hjælpeordningen og appen, herunder registrering af dig som bruger af Linucares app, og tildeling af password, samt leverining af relevant app-support mv.
 • Udkald efter hjælp: Lokationsdata registreres via mobiltelefonen. Data behandles med formål at finde hjælpere, som er nært lokaliseret ud fra din aktuelle lokation.
 • Udkald af mulige hjælpere: Lokationsdata registreres via mobiltelefonen. Data behandles med det formål at kunne udregne, om din aktuelle lokation gør, at du er en mulig hjælper ved en akut situation.
 • Kommunikation: Løbende kommunikation er væsentligt for at sikre, at ordningen fungerer som den skal. Det kan blive relevant at kommunikere både før, under og efter en opgave er udført. Kommunikationen kan relatere sig eksempelvis til at besvare konkrete henvendelser fra dig og at informere dig om nyheder og ændringer i hjælpe
 • Kvalitetsudvikling: Dine data vil blive brugt til kvalitetsudvikling af appen samt analyse, evaluering og løbende udvikling af hjælpeordningen, for at sikre at den hele tiden fungerer så optimalt som muligt.
 • Statistik: Vi udarbejder løbende statistikker over hjælpere og i relation til hjælpeordningen generelt.

 

Data du har angivet ved registrering i appen:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Fødselsår
 • Brugernavn og password

 

Oplysninger som bliver genereret og/eller modtages løbende:

 • Registreringstidspunkt
 • Tidspunkt for opdatering af appen
 • Oplysninger om din løbende geografiske placering (lokation), oplysning om de opgaver, du måtte deltage i, herunder tidsregistreringer, dato og tidspunkt for udkald og accept/afvisning af alarm.

Behandlingsgrundlag for anvendelse af oplysninger:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) til brug for administrering af Linucare og appen. Samtykke indhentes når du registrerer dig i appen.

 • Vi behandler dine lokationsdata på basis af dit samtykke, så vi kan kontakte dig hvis en i dine grupper har brug for akuthjælp
 • Vi behandler dine lokationsdata på basis af dit samtykke, så vi kan guide andre i din gruppe hen til dig, hvis du aktivere alarmen.

Sletning

Vi behandler kun oplysningerne til de angivne formål, og de slettes, når de ikke længere er nødvendige herfor.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

 • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
 • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan se Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse kontakt@linucare.dk.